Regulamin pobytu

 

Serdecznie witamy wszystkich gości w Zespole Domków i Apartamentów "Twój Domek"

 

Regulamin pobytu w obiektach ZDiA- służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszym gościom

OBIEKT NIE PROWADZI RECEPCJI- OBOWIĄZUJE KAUCJA 50ZŁ ZA KLUCZYK PŁATNA GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE.
GODZINA PRZYJAZDU/WYJAZDU MUSI BYĆ USTALONA NA DZIEŃ PRZED.
WCZEŚNIEJSZY, NIEUZGODNIONY WYJAZD GOŚCIA BEZ PRZEKAZANIA DOMKU PRZY UDZIALE PRACOWNIKA , SPOWODUJE ROSZCZENIA I PRZEPADEK KAUCJI.

KAŻDORAZOWO GOŚĆ OPUSZCZAJĄC DOMEK MA OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA ZAMKNIĘCIA OKIEN I DRZWI-GOŚĆ PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIA

 


W dniu przyjazdu proszę o telefon do naszego rezydenta, który po rozliczeniu pozostałej kwoty gotówką za pobyt przekaże klucze od domku.

PRZYJAZD PO GODZINIE 21 SKUTKUJE DODATKOWĄ OPŁATĄ W WYSOKOŚCI 50ZŁ.


1.Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. 

2.Zarezerwowany termin jest wiążący dla obu stron. Za skrócenie zarezerwowanego terminu lub niewykorzystanie zamówionych posiłków nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

3.Wszelkie uzgodnienia telefoniczne lub mailowe, odbiegające od regulaminu, umowy zwyczaju, muszą zostać ujęte w mailowym potwierdzeniu wstępnej rezerwacji pod rygorem nieważności. 

4.Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz wszelkimi zdjęciami i opisami znajdującymi się na stronie: www.domkikoscielisko.pl

5.Wynajmujący zobowiązany jest podać najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem godzinę swojego przyjazdu.

6.Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla Klienta i uzależniony jest od długości pobytu, terminu i liczby osób.

7.W cenie pobytu: pościel, drewno do kominka na pojedyncze rozpalenie, media, parking niestrzeżony, na wyposażeniu domków nie ma ręczników, prosimy o zabranie własnych. Nie oferujemy również opału do kominka.

8.Wszystkie formalności związane z zameldowaniem z okazaniem dowodu tożsamości i rozliczeniem za cały pobyt należy załatwić w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy (płatność kartą tylko po uzgodnieniu).

9.Przekazanie i odbiór domków następuje w obecności pracownika ZDiA Twój Domek, w tym celu należy się kontaktować pod nr. tel. +48 692 417 713. W DNIU ZAKOŃCZENIA POBYTU ZABRONIONE JEST OPUSZCZANIE OBIEKTU BEZ ZDANIA GO REZYDENTOWI. Zdanie domku nie wyklucza odpowiedzialności Klienta za szkody ukryte.

10.Przedłużenie pobytu lub późniejszy wyjazd jest możliwy za dopłatą po uprzednim uzgodnieniu pod nr. tel. +48 692 417 713.Nieuzgodnione przedłużenie doby powoduje obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej 100zł za każdą osobę.

11.Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zameldowanych. 

12.Zaproszenie osób nieobjętych rezerwacją musi być poprzedzone zgodą Rezydenta. Pracownik lub ochrona ma prawo do wejścia na domek i zweryfikowania liczby osób. Osoby przebywające bez zgłoszenia zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za każdą osobodobę. Właściciel zastrzega sobie prawo do uzasadnionej interwencji, wezwania Policji,ochrony oraz do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez możliwości zwrotu wniesionej wcześniej opłaty w przypadku: przekroczenia deklarowanej w karcie meldunkowej liczby osób, zakłócania ciszy nocnej (22:00-06:00), naruszania spokoju lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzeganie norm współżycia między ludźmi. 

13.W trosce o komfort naszych gości, Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Klient swoim zachowaniem stwarza przypuszczenie, że nie będzie przestrzegał regulaminu.

14.Uwagi co do stanu tj. uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Rezydenta. Brak uwag w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Klient nie ma zastrzeżeń.

15.Osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i stan wynajmowanego domku. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu.

16.Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym.OBOWIĄZKIEM Gości jest pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. W przypadku rażących zaniedbań będzie pobierana opłata za sprzątanie (OD 100 zł).17.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, sytuacje losowe spowodowane zjawiskami atmosferycznymi i żywiołami takimi jak: ewentualny brak wody, prądu, dostępu do Internetu(wi-fi działa na terenie obiektu w takim zakresie jak dostarcza go usługodawca  nie gwarantujemy wifi do ściągania oglądania filmów i grania w gry online ).  W telewizorach nie ma możliwości wpięcia dodatkowych urządzeń-nie ma wejść USB, HDMI.

Usterki jesli to możliwe będą usówane w przeciągu 24godzin w dni robocze, jeśli usterka która wymaga zamówienia serwisu lub zamówienia części może się wydłużyć.

18.Wynajmujący ma prawo, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Klienta lub jego majątku m.in. na skutek wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

19.Przy pobycie ze zwierzakami pobierana jest kaucja gotówkowa w wysokości 400 zł, która w przypadku braku zniszczeń zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, pobierana jest również opłata za sprzątanie 100zł/zwierzak. Ze zwierzętami przyjmujemy tylko do określonych domków, co musi zostać zawarte w treści potwierdzenia rezerwacji wstępnej!

20.Plac zabaw w karczmie jest dostępny w dniach i godzinach otwarcia karczmy, jeżeli sala nie jest zarezerwowana. W czasie pobytu Karczma może być wyłączona z ruchu, bądź mogą się w niej odbywać huczne imprezy zamknięte. Wynajęcie Domku nie jest równoznaczne z dostępnością karczmy.

 21.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w domkach i wiatrołapach oraz wnoszenia i używania własnych urządzeń grzewczych. W domkach zamontowane są czujniki dymu, dlatego każdorazowe, nawet nieuzasadnione włączenie się alarmów oraz przybycie odpowiednich służb (straż, ochrona) obciąży osoby wynajmujące kosztami w wysokości  min. 500 zł. Przy każdym włączeniu alarmu, pracownicy ZDiA i ochrona mają obowiązek wejść  do domku w celu wyjaśnienia przyczyny uruchomienia alarmu.

22.Miejsce dla samochodów jest bezpłatne, niestrzeżone. Samochody prosimy pozostawiać w bezpiecznym miejscu z uwagi na ryzyko powstania szkód. 

23.Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji i akceptację regulaminu. Zadatek nie podlega zwrotowi.

24.Korzystanie z grilla/miejsca na ognisko jest możliwe za zgoda/w obecności obsługi, po ustaleniu terminu i godziny (do 22:00).

25.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go! 

26.Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

27.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

28.Niniejszy Regulamin obowiązuje gości, którzy potwierdzili rezerwację po dniu 12 GRUDNIA 2018 roku.

Regulamin pobytu w obiektach ZDiA- służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszym gościom

1.Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
2.Zarezerwowany termin jest wiążący dla obu stron. Za skrócenie zarezerwowanego terminu lub niewykorzystanie zamówionych posiłków nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.
3.Wszelkie uzgodnienia telefoniczne lub mailowe, odbiegające od regulaminu, umowy zwyczaju, muszą zostać ujęte w mailowym potwierdzeniu wstępnej rezerwacji pod rygorem nieważności.
4.Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz wszelkimi zdjęciami i opisami znajdującymi się na stronie: www.domkikoscielisko.pl
5.Wynajmujący zobowiązany jest podać najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem godzinę swojego przyjazdu.
6.Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla Klienta i uzależniony jest od długości pobytu, terminu i liczby osób.
7.W cenie pobytu: pościel, media, parking niestrzeżony, na wyposażeniu domków nie ma ręczników, prosimy o zabranie własnych. Nie oferujemy również opału do kominka.
8.Wszystkie formalności związane z zameldowaniem z okazaniem dowodu tożsamości i rozliczeniem za cały pobyt należy załatwić w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy (płatność kartą tylko po uzgodnieniu).
9.Przekazanie i odbiór domków następuje w obecności pracownika ZDiA Twój Domek, w tym celu należy się kontaktować pod nr. tel. +48 692 417 713. W DNIU ZAKOŃCZENIA POBYTU ZABRONIONE JEST OPUSZCZANIE OBIEKTU BEZ ZDANIA GO REZYDENTOWI. Zdanie domku nie wyklucza odpowiedzialności Klienta za szkody ukryte.
10.Przedłużenie pobytu lub późniejszy wyjazd jest możliwy za dopłatą po uprzednim uzgodnieniu pod nr. tel. +48 692 417 713.
Nieuzgodnione przedłużenie doby powoduje obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej 100zł za każdą osobę.
11.Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zameldowanych.
12.Zaproszenie osób nieobjętych rezerwacją musi być poprzedzone zgodą Rezydenta. Pracownik lub ochrona ma prawo do wejścia na domek i zweryfikowania liczby osób. Osoby przebywające bez zgłoszenia zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za każdą osobodobę. Właściciel zastrzega sobie prawo do uzasadnionej interwencji, wezwania Policji,ochrony oraz do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez możliwości zwrotu wniesionej wcześniej opłaty w przypadku: przekroczenia deklarowanej w karcie meldunkowej liczby osób, zakłócania ciszy nocnej (22:00-06:00), naruszania spokoju lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzeganie norm współżycia między ludźmi.
13.W trosce o komfort naszych gości, Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Klient swoim zachowaniem stwarza przypuszczenie, że nie będzie przestrzegał regulaminu.
14.Uwagi co do stanu tj. uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Rezydenta. Brak uwag w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Klient nie ma zastrzeżeń.
15.Osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i stan wynajmowanego domku. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu.
16.Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym.OBOWIĄZKIEM Gości jest pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. W przypadku rażących zaniedbań będzie pobierana opłata za sprzątanie (OD 100 zł).
17.Wynajmujący nie ponosi o
dpowiedzialności za utrudnienia, sytuacje losowe spowodowane zjawiskami atmosferycznymi i żywiołami takimi jak: ewentualny brak wody, prądu, dostępu do Internetu(wi-fi działa na terenie obiektu w takim zakresie jak dostarcza go usługodawca
nie gwarantujemy wifi do ściągania oglądania filmów i grania w gry online )
Usterki jesli to możliwe będą usówane w przeciągu 24godzin w dni robocze, jeśli usterka która wymaga zamówienia serwisu lub zamówienia części może się wydłużyć. W telewizorach nie ma możliwości wpięcia dodatkowych urządzeń-nie ma wejść USB, HDMI.
18.Wynajmujący ma prawo, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Klienta lub jego majątku m.in. na skutek wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
19.Przy pobycie ze zwierzakami pobierana jest kaucja gotówkowa w wysokości 400 zł, która w przypadku braku zniszczeń zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, pobierana jest również opłata za sprzątanie 100zł/zwierzak. Ze zwierzętami przyjmujemy tylko do określonych domków, co musi zostać zawarte w treści potwierdzenia rezerwacji wstępnej!
20.Plac zabaw w karczmie jest dostępny w dniach i godzinach otwarcia karczmy, jeżeli sala nie jest zarezerwowana. W czasie pobytu Karczma może być wyłączona z ruchu, bądź mogą się w niej odbywać huczne imprezy zamknięte. Wynajęcie Domku nie jest równoznaczne z dostępnością karczmy.
21.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w domkach i wiatrołapach oraz wnoszenia i używania własnych urządzeń grzewczych. W domkach zamontowane są czujniki dymu, dlatego każdorazowe, nawet nieuzasadnione włączenie się alarmów oraz przybycie odpowiednich służb (straż, ochrona) obciąży osoby wynajmujące kosztami w wysokości min. 500 zł. Przy każdym włączeniu alarmu, pracownicy ZDiA i ochrona mają obowiązek wejść do domku w celu wyjaśnienia przyczyny uruchomienia alarmu.
22.Miejsce dla samochodów jest bezpłatne, niestrzeżone. Samochody prosimy pozostawiać w bezpiecznym miejscu z uwagi na ryzyko powstania szkód.
23.Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji i akceptację regulaminu. Zadatek nie podlega zwrotowi.
24.Korzystanie z grilla/miejsca na ognisko jest możliwe za zgoda/w obecności obsługi, po ustaleniu terminu i godziny (do 22:00). Udostępniamy miejsce na grilla natomiast opał we własnym zakresie.
25.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go!
26.Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
27.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
28.Niniejszy Regulamin obowiązuje gości, którzy potwierdzili rezerwację po dniu 12 GRUDNIA 2018 roku.

Życzymy udanego pobytu!

Regulamin pobytu w obiektach ZDiA- służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszym gościom

1.Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
2.Zarezerwowany termin jest wiążący dla obu stron. Za skrócenie zarezerwowanego terminu lub niewykorzystanie zamówionych posiłków nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.
3.Wszelkie uzgodnienia telefoniczne lub mailowe, odbiegające od regulaminu, umowy zwyczaju, muszą zostać ujęte w mailowym potwierdzeniu wstępnej rezerwacji pod rygorem nieważności.
4.Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz wszelkimi zdjęciami i opisami znajdującymi się na stronie: www.domkikoscielisko.pl
5.Wynajmujący zobowiązany jest podać najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem godzinę swojego przyjazdu.
6.Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla Klienta i uzależniony jest od długości pobytu, terminu i liczby osób.
7.W cenie pobytu: pościel, media, parking niestrzeżony, na wyposażeniu domków nie ma ręczników, prosimy o zabranie własnych. Nie oferujemy również opału do kominka.
8.Wszystkie formalności związane z zameldowaniem z okazaniem dowodu tożsamości i rozliczeniem za cały pobyt należy załatwić w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy (płatność kartą tylko po uzgodnieniu).
9.Przekazanie i odbiór domków następuje w obecności pracownika ZDiA Twój Domek, w tym celu należy się kontaktować pod nr. tel. +48 692 417 713. W DNIU ZAKOŃCZENIA POBYTU ZABRONIONE JEST OPUSZCZANIE OBIEKTU BEZ ZDANIA GO REZYDENTOWI. Zdanie domku nie wyklucza odpowiedzialności Klienta za szkody ukryte.
10.Przedłużenie pobytu lub późniejszy wyjazd jest możliwy za dopłatą po uprzednim uzgodnieniu pod nr. tel. +48 692 417 713
Nieuzgodnione przedłużenie doby powoduje obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej 100zł za każdą osobę.
11.Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zameldowanych.
12.Zaproszenie osób nieobjętych rezerwacją musi być poprzedzone zgodą Rezydenta. Pracownik lub ochrona ma prawo do wejścia na domek i zweryfikowania liczby osób. Osoby przebywające bez zgłoszenia zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za każdą osobodobę. Właściciel zastrzega sobie prawo do uzasadnionej interwencji, wezwania Policji,ochrony oraz do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez możliwości zwrotu wniesionej wcześniej opłaty w przypadku: przekroczenia deklarowanej w karcie meldunkowej liczby osób, zakłócania ciszy nocnej (22:00-06:00), naruszania spokoju lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzeganie norm współżycia między ludźmi.
13.W trosce o komfort naszych gości, Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Klient swoim zachowaniem stwarza przypuszczenie, że nie będzie przestrzegał regulaminu.
14.Uwagi co do stanu tj. uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Rezydenta. Brak uwag w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Klient nie ma zastrzeżeń.
15.Osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i stan wynajmowanego domku. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu.
16.Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym.OBOWIĄZKIEM Gości jest pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. W przypadku rażących zaniedbań będzie pobierana opłata za sprzątanie (OD 100 zł).
17.Wynajmujący nie ponosi o
dpowiedzialności za utrudnienia, sytuacje losowe spowodowane zjawiskami atmosferycznymi i żywiołami takimi jak: ewentualny brak wody, prądu, dostępu do Internetu(wi-fi działa na terenie obiektu w takim zakresie jak dostarcza go usługodawca
nie gwarantujemy wifi do ściągania oglądania filmów i grania w gry online )
Usterki jesli to możliwe będą usówane w przeciągu 24godzin w dni robocze, jeśli usterka która wymaga zamówienia serwisu lub zamówienia części może się wydłużyć. W telewizorach nie ma możliwości wpięcia dodatkowych urządzeń-nie ma wejść USB, HDMI.
18.Wynajmujący ma prawo, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Klienta lub jego majątku m.in. na skutek wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
19.Przy pobycie ze zwierzakami pobierana jest kaucja gotówkowa w wysokości 400 zł, która w przypadku braku zniszczeń zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, pobierana jest również opłata za sprzątanie 100zł/zwierzak. Ze zwierzętami przyjmujemy tylko do określonych domków, co musi zostać zawarte w treści potwierdzenia rezerwacji wstępnej!
20.Plac zabaw w karczmie jest dostępny w dniach i godzinach otwarcia karczmy, jeżeli sala nie jest zarezerwowana. W czasie pobytu Karczma może być wyłączona z ruchu, bądź mogą się w niej odbywać huczne imprezy zamknięte. Wynajęcie Domku nie jest równoznaczne z dostępnością karczmy.
21.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w domkach i wiatrołapach oraz wnoszenia i używania własnych urządzeń grzewczych. W domkach zamontowane są czujniki dymu, dlatego każdorazowe, nawet nieuzasadnione włączenie się alarmów oraz przybycie odpowiednich służb (straż, ochrona) obciąży osoby wynajmujące kosztami w wysokości min. 500 zł. Przy każdym włączeniu alarmu, pracownicy ZDiA i ochrona mają obowiązek wejść do domku w celu wyjaśnienia przyczyny uruchomienia alarmu.
22.Miejsce dla samochodów jest bezpłatne, niestrzeżone. Samochody prosimy pozostawiać w bezpiecznym miejscu z uwagi na ryzyko powstania szkód.
23.Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji i akceptację regulaminu. Zadatek nie podlega zwrotowi.
24.Korzystanie z grilla/miejsca na ognisko jest możliwe za zgoda/w obecności obsługi, po ustaleniu terminu i godziny (do 22:00). Udostępniamy miejsce na grilla natomiast opał we własnym zakresie.
25.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go!
26.Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
27.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
28.Niniejszy Regulamin obowiązuje gości, którzy potwierdzili rezerwację po dniu 12 GRUDNIA 2018 roku.

Życzymy udanego pobytu!