Regulamin pobytu

 

Serdecznie witamy wszystkich gości w Zespole Domków i Apartamentów "Twój Domek"

 

Regulamin pobytu w obiektach ZDiA

1. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

2. Zarezerwowany termin jest wiążący dla obu stron. Za skrócenie zarezerwowanego terminu lub niewykorzystanie zamówionych posiłków nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

3. Wszelkie uzgodnienia telefoniczne lub mailowe, odbiegające od regulaminu, umowy zwyczaju, muszą zostać ujęte w mailowym potwierdzeniu wstępnej rezerwacji pod rygorem nieważności.

4. Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz wszelkimi zdjęciami i opisami znajdującymi się na stronach: www.domekkoscielisko.pl, www.sywor.pl, www.zdia.pl

5. Wynajmujący zobowiązany jest podać najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem godzinę swojego przyjazdu.

6. Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla Klienta i uzależniony jest od długości pobytu, terminu i liczby osób.

7. W cenie pobytu: pościel, drewno do kominka na pojedyncze rozpalenie, media, WiFi w zakresie jakim dostarcza go usługodawca - za brak lub spowolniony transfer nieponosimy odpowiedzialności, parking niestrzeżony, na wyposażeniu domków nie ma ręczników, prosimy o zabranie własnych.

8. Wszystkie formalności związane z zameldowaniem z okazaniem dowodu tożsamości i rozliczeniem za cały pobyt należy załatwić w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy (płatność kartą tylko po uzgodnieniu).

9. Przekazanie i odbiór domków następuje w obecności pracownika ZDiA Twój Domek, w tym celu należy się kontaktować pod nr. tel. +48 602 46 44 49. W DNIU ZAKOŃCZENIA POBYTU ZABRONIONE JEST OPUSZCZANIE OBIEKTU BEZ ZDANIA GO REZYDENTOWI. Zdanie domku nie wyklucza odpowiedzialności Klienta za szkody ukryte.

10. Przedłużenie pobytu lub późniejszy wyjazd jest możliwy za dopłatą po uprzednim uzgodnieniu pod nr. tel. +48 692 417 713. Nieuzgodnione przedłużenie doby powoduje obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej 100zł za każdą osobę.

11. Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zameldowanych.

12. Zaproszenie osób nieobjętych rezerwacją musi być poprzedzone pisemną zgodą Rezydenta. Pracownik lub ochrona ma prawo do wejścia na domek i zweryfikowania liczby osób. Osoby przebywające bez zgłoszenia zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za każdą osobodobę. Właściciel zastrzega sobie prawo do uzasadnionej interwencji, wezwania Policji, ochrony oraz do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez możliwości zwrotu wniesionej wcześniej opłaty w przypadku: przekroczenia deklarowanej w karcie meldunkowej liczby osób , zakłócania ciszy nocnej (22:00-06:00), naruszania spokoju lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzeganie norm współżycia między ludźmi.

13. W trosce o komfort naszych gości, Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Klient swoim zachowaniem stwarza przypuszczenie, że nie będzie przestrzegał regulaminu.

14. Uwagi co do stanu tj. uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Rezydenta. Brak uwag w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Klient nie ma zastrzeżeń.

15. Osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i stan wynajmowanego domku. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu.

16. Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym. W przypadku rażących zaniedbań będzie pobierana opłata za sprzątanie (100 zł).

17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, sytuacje losowe spowodowane zjawiskami atmosferycznymi i żywiołami takimi jak: ewentualny brak wody, prądu, dostępu do Internetu.

18. Wynajmujący ma prawo, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Klienta lub jego majątku m.in. na skutek wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

19. Przy pobycie ze zwierzakami pobierana jest kaucja gotówkowa w wysokości 400 zł, która w przypadku braku zniszczeń zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, pobierana jest również opłata za sprzątanie 100zł/zwierzak. Ze zwierzętami przyjmujemy tylko do określonych domków, co musi zostać zawarte w treści potwierdzenia rezerwacji wstępnej!

20. Plac zabaw w karczmie jest dostępny w dniach i godzinach otwarcia karczmy, jeżeli sala nie jest zarezerwowana. W czasie pobytu Karczma może być wyłączona z ruchu, bądź mogą się w niej odbywać huczne imprezy zamknięte. Wynajęcie Domku nie jest równoznaczne z dostępnością karczmy.

21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w domkach i wiatrołapach oraz wnoszenia i używania własnych urządzeń grzewczych. W domkach zamontowane są czujniki dymu, dlatego każdorazowe, nawet nieuzasadnione włączenie się alarmów oraz przybycie odpowiednich służb (straż, ochrona) obciąży osoby wynajmujące kosztami w wysokości min. 500 zł. Przy każdym włączeniu alarmu, pracownicy ZDiA i ochrona mają obowiązek wejść do domku w celu wyjaśnienia przyczyny uruchomienia alarmu.

22. Miejsce dla samochodów jest bezpłatne, niestrzeżone. Samochody prosimy pozostawiać w bezpiecznym miejscu z uwagi na ryzyko powstania szkód.

23. Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji i akceptację regulaminu. Zadatek nie podlega zwrotowi.

24. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go!

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 

GODZINY SERWOWANIA POSIŁKÓW W KARCZMIE:

śniadania: 9:00-10:30

obiadokolacje: 14:00-17:00

 

Życzymy udanego pobytu i zapraszamy ponownie!

ZDiA Twój domek, Karczma Sywor